Taganemisõigus

Ortotēka ostjal on õigus ilma põhjust nimetamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul keelduda kaubast, kui seda ei ole kasutatud, rikutud või selle väljanägemine ei ole oluliselt muutunud, see tähendab, et kauba või selle pakendi väljanägemisele on tehtud ainult sellised muudatused, mis olid vajalikud saadud kaubaga tutvumiseks. Ostja peab kasutama seda õigust vastutustundlikult ja tagastama kauba korralikus originaalpakendis, samuti tagastama kõik kauba komplekti kuuluvad osad.

Toote tagastusankeet:

Pärast kauba kättesaamist ja selle kvaliteedi hindamist tagastab müüja kauba eest kogu või osa raha eest hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates kauba lähetamise tõendi müüjale laekumise või kauba tagastamise kuupäevast.

Kauba tagastamise kulud peab katma ostja.

Kauba tagastamisel vastutab ostja kauba väärtuse vähenemise eest, kui see on tekkinud toimingute tõttu, mis ei olnud vajalikud kauba laadi, omaduste ja toimimise kindlaks tegemiseks.

Ostja õigus tagastada e-poest ostetud kvaliteetset kaupa ei kehti:

— lepingutele, mille alusel valmistati kaup tarbija eritellimusel, mitte polnud valmistatud eelnevalt, ja mis valmistatakse, arvestades tarbija isiklikku valikut või juhtnööre, samuti kaubale, mis on kohandatud selgelt tarbija isiklikeks vajadusteks;
— lepingutele, millega osteti kiiresti riknevat kaupa või kaupa, mille säilivusaeg on lühike;
— lepingutele, millega osteti pakendatud kaupa, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel;
— lepingutele, millega osteti kaupa, mis pärast kohale toimetamist segunevad oma iseloomu tõttu eraldamatult teiste esemetega.